­

De toepassing van zonne-energiesystemen, met name zonnestroom (PV), zal de komende jaren een enorme vlucht gaan nemen. Om te kunnen bepalen of daken geschikt zijn en welk type zonnesysteem het beste rendement brengt, is kennis en kunde onmisbaar, even als de vaardigheid om juist te dimensioneren en engineeren.
In deze cursus worden alle bedrijfsprocessen die nodig zijn om deze systemen te kunnen aanbieden behandeld; van advies naar ontwerp en van calculatie naar werkvoorbereiding, uitvoering en onderhoud.

Klik hier om in te schrijven

bda opleidingen KvINL accreditatie

bda opledingen InstallQ accreditatie

Inhoud

 • Werking zonnestroomsystemen
 • Typen zonnestroomsystemen, toepassing en rendement
 • Bouwkundige aspecten zonnestroomsystemen
 • Advisering en verkoop
 • Kengetallen kostenopstelling systemen, calculeren
 • Werkvoorbereiding, uitvoering en onderhoud

Bestemd voor

 • Ondernemers en kaderfunctionarissen van installateurs en dakaannemers
 • Stafmedewerkers van gemeenten, corporaties en instellingen
 • Projectontwikkelaars, leveranciers en adviseurs

Cursusduur: 3 dagen

Cursusdata 2020

 • Cursus 1: Gesloten
 • Cursus 2: Gesloten
 • Cursus 3: Gesloten
 • Cursus 4: Gesloten
 • Cursus 5: 02.11 – 09.11 – 16.11 VOL!
 • Cursus 6: 30.11 - 07.12 - 14.12

Cursusdata 2021

 • Cursus 1: 11.01 – 18.01 – 25.01 - examen 4 februari
 • Cursus 2: 22.03 – 29.03 – 12.04 - examen 23 april
 • Cursus 3: 07.06 – 14.06 – 21.06 - examen 2 juli
 • Cursus 4: 06.09 – 13.09 – 20.09 - examen 1 oktober
 • Cursus 5: 01.11 – 08.11 – 15.11 - examen 24 november

Investering

Uw investering bedraagt:

InstallQ-examen – Indien u wilt deelnemen aan het InstallQ-examen Ontwerp Zonnestroomsystemen bij BDA Opleidingen in Gorinchem kunt u zich aanmelden via onze site, wij zijn voor dit examen geaccrediteerd.
Bij het menu-item InstallQ-erkenning->examens kunt u zich hiervoor inschrijven. Ditzelfde examen wordt ook door CITO in Arnhem georganiseerd (www.cito.nl).

Subsidie - Bij deelname aan de cursussen van BDA bestaat voor een aantal beroepsgroepen de mogelijkheid tot het verkrijgen van een subsidie. 

Kijk hier voor meer informatie.

Klik hier om in te schrijven

Handboek Zonne-energie Bouwkundige- en installatietechnische richtlijnen voor zonne-energiesystemen Versie 2019

In de huidige zonne-energiemarkt zijn ontwikkelingen zichtbaar op het gebied van energieopslag en veldsystemen. Daarom is de kennis uit het Handboek Zonne-energie aangepast.

Wat is er nieuw? De versie uit 2019 is uitgebreid met kennis over: opslag van energie en SDE+ subsidie, het ontwerp van een systeem met elektrische energieopslag en veldsystemen.

Zo bestaat het handboek nu uit de onderdelen zonnewarmte, zonnestroom, energieopslag, veldsystemen en bouwkundige integratie. Elk onderdeel is opgebouwd conform het Model Kwaliteitsbeheersing Klimaatinstallaties (MKK). Bij de uitwerking van de verschillende fases richt de inhoud zich op specifieke doelgroepen. Met name de meest gebruikte toepassingen komen aan bod. Ook bevat het Handboek referentiedetails voor integratie van zonne-energiesystemen in daken en gevels.

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­