­

Werken op hoogte brengt bijzondere risico’s met zich mee, zeker omdat de gevolgen van een val vaak ingrijpend zijn. Tijdens de aanleg en het onderhoud van groene daken kan de dakhovenier een aantal risicovolle situaties tegen komen, zowel bij de daktoegang als bij het betreden en werken op daken.

Tijdens de training verwerven de deelnemers kennis en vaardigheid in het toepassen van de basisprincipes van het veilig werken op hoogte bij platte en hellende daken en worden accenten geplaatst bij het maken van een juiste risico inschatting. Daardoor kan de medewerker adequaat handelen bij risicovolle situaties en is hij conform de Arbowet juist geïnformeerd en geïnstrueerd over het gebruik van ladders, rolsteigers, andere wijzen van daktoegang, dakrandbeveiliging en valharnassen en lijnen. De cursusdag word afgesloten met een examen, dat in samenwerking met Groenkeur is ontwikkeld.

Indien de kandidaat het examen met voldoende resultaat aflegt ontvangt de kandidaat het Groenkeur Persoonscertificaat Veilig werken op hoogte. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

bda opleidingen GroenKeur

Klik hier om in te schrijven

Inhoud

 • Regelgeving veilig werken op hoogte/ persoonlijke verantwoordelijkheid werknemer
 • Risicovolle situaties op daken
 • Veilig ladder- en rolsteigergebruik/ andere wijzen om een dak te betreden
 • Opbouw dakrandbeveiliging, opbouw PBM-set valharnas en lijnen
 • Praktijkoefeningen: veilig klimmen en positioneren

Bestemd voor

 • Uitvoerend medewerkers van dakhoveniers die betrokken zijn bij de aanleg en het onderhoud van groene en multifunctionele daken
 • (Meewerkend) uitvoerders

Cursusduur: 1 dagen

Cursusdata 2021

 • Cursus 1: Gesloten
 • Cursus 2: Gesloten
 • Cursus 3: Gesloten
 • Cursus 4: Gesloten
 • Cursus 5: 02.12

Cursusdata 2022

 • Cursus 1: 13.01
 • Cursus 2: 25.01
 • Cursus 3: 08.02
 • Cursus 4: 08.03
 • Cursus 5: 08.11
 • Cursus 6: 13.12

Investering

Uw investering bedraagt: € 395,--. De additionele examenkosten bedragen € 180,-- (bedragen exclusief BTW)

Subsidie - Bij deelname aan de cursussen van BDA bestaat voor een aantal beroepsgroepen de mogelijkheid tot het verkrijgen van een subsidie. 

Kijk hier voor meer informatie.

Klik hier om in te schrijven

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­