­

In veel gevallen kan een dakaannemer of beheerder een standaard plat dak op veiligheidsrisico’s beoordelen en een dak-RI&E opstellen. In deze cursus worden de verschillende risico’s op het dak besproken en worden de deelnemers getraind in het maken van een dak-RI&E.

Cursusduur: 2 dagen

Cursusdata 2023

  • 26 oktober en 02 november 2023

Tijdens de training verwerven de deelnemers kennis en vaardigheid in het toepassen van de basisprincipes van het veilig werken op hoogte. Daardoor kan de medewerker adequaat handelen bij risicovolle situaties en is hij conform de Arbowet juist geïnformeerd en geïnstrueerd over het gebruik van valharnassen en lijnen.

Cursusduur: 1 dag

Cursusdata 2023

  • 10 oktober 2023
  • 19 oktober 2023 - VOL
  • 07 november 2023
  • 05 december 2023

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­