­

Tijdens deze op praktijk afgestemde 1-daagse training worden alle veiligheidsaspecten besproken die voor een dakhovenier van belang zijn, waarbij risico-inschatting en houdingsaspecten centraal staan.

De opleiding Medewerker Dak- en Gevelbegroening onderhoud is speciaal bedoeld voor degenen die voldoende ervaring hebben in het hovenierswerk en kennis hebben met het veilig werken op hoogte. Zie ook de informatie op de website van Groenkeur.nl. Tijdens deze 1-daagse cursus worden alle aspecten besproken die van belang zijn bij het beheren en onderhouden van de groene buitenschil door dak- en gevelbegroeners, zoals het onderhouden van extensieve en intensieve dakbegroeiing, gevelbeplanting , dak-verhardingen en hemelwaterafvoeren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de globale beoordeling van bouwkundige aansluitingen en dakbedekkingen (voor zover deze visueel zichtbaar zijn) en vanzelfsprekend een beoordeling van de conditie van de dak- en gevelbegroeiing.

Het is mogelijk om aansluitend aan de cursusdag het examen voor deze discipline af te leggen (zie hieronder).

De opleiding Medewerker Dak- en Gevelbegroening aanleg is speciaal bedoeld voor degenen die ruime ervaring hebben in het hovenierswerk en ruime kennis en ervaring hebben met het veilig werken op hoogte. Zie ook de informatie op de website van Groenkeur.nl. Tijdens deze 1-daagse cursus worden alle aspecten besproken die van belang zijn bij het aanleggen van de groene buitenschil van gebouwen voor uitvoerende dakhoveniers, zoals de opbouw van verschillende typen dakconstructies, het herkennen van de toegepaste dakbedekkingen, beoordeling van de bouwkundige aansluitingen en kennis van de risico’s bij het aanleggen van begroeide daken en gevels (dakbouwkundige aspecten).

Cursusduur: 1 dag

Cursusdata 2023

  • 07 februari 2023
  • 03 maart 2023
  • 21 april 2023
  • 10 november 2023

Investering

Uw investering bedraagt: € 375,--. De additionele examenkosten bedragen € 185,-- (bedragen exclusief BTW)

Klik hier om in te schrijven

Tijdens deze cursus worden de deelnemers handvatten aangereikt en tips & tricks gedeeld waarmee zij in hun dagelijkse beroepspraktijk hun voordeel kunnen doen.

Een groot daktuinproject vormt de leidraad tijdens deze cursusdag: bij de kick-off van de training bestuderen de deelnemers in groepjes het bestek, tekeningen en details om het project te doorgronden, zodat zij in de loop van de dag bij het project de juiste vragen leren stellen, risico’s en valkuilen leren herkennen en de calculatie en werkvoorbereiding kunnen uitwerken.

Cursusduur: 1 dag

Cursusdata 2023

  • 19 januari 2023
  • 17 maart 2023
  • 22 september 2023
  • 30 november 2023

Investering
Uw investering bedraagt: € 495,--. 

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­