­

In deze brede basiscursus worden alle ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen van het platte dak behandeld. Daarnaast worden er accenten geplaatst bij het verduurzamen van nieuwe en bestaande daken. De cursus wordt afgesloten met een examen. De cursus is uitermate geschikt voor nieuwkomers in de dakenbranche en voor medewerkers die hun dakenkennis willen verbeteren.

De cursus is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en corporaties die betrokken zijn bij het beheer van daken en de uitvoering van dakwerk. De accenten liggen in deze cursus op materiaalherkenning en conditiebepaling van bestaande daken en het toezicht houden op het dakwerk.

Cursusduur: 2 dagen

Cursusdata 2024

 • 04 en 11 juni 2024
 • 10 en 17 oktober 2024

Het opstellen van een deskundig dakadvies vereist kennis en vaardigheid. Beheersing van de thema’s van deze cursus, zoals gebruik van de juiste inspectiemethodiek, materiaalherkenning, conditiebepaling, schade-analyse en kennis van de mogelijke onderhoudsmethodieken is daarbij noodzakelijk.

Cursusduur: 3 dagen voor oud-dakcursus deelnemers, 4 dagen voor overige deelnemers

Cursusdata 2024

 • (04 en) 11 en 18 april en 16 mei 2024
 • (17 en) 24 september, 01 oktober en 05 november 2024

In deze cursus verwerft de cursist inzicht in alle facetten die van belang zijn bij het onderhoud en beheer van pannendaken, zoals de bepaling van conditie, resterende levensduur en de waterdichtheid en vorstbestendigheid van de pannen en veel voorkomende aansluitingen.

Cursusduur: 1 dag

Cursusdata 2024

 • 25 april 2024
 • 13 november 2024
   

In deze cursus worden voor de woningbouw van belang zijnde gevelsystemen besproken, met aandacht voor de inspectiemethodiek, schade-analyse en conditiebepaling. De deelnemer kan zijn waarnemingen vertalen in een hersteladvies en de gevelkwaliteit positioneren binnen het meerjarig planmatig onderhoud.

Cursusduur: 2 dagen

Cursusdata 2024

 • 23 en 30 mei 2024
 • 14 en 21 november 2024
   

Veel administratieve medewerkers in de dakenbranche, die direct contact met klanten hebben en adviezen en offertes uitwerken, missen begripsmatige kennis van daken. In deze 1-daagse cursus worden de meest gangbare begrippen aan de hand van demonstraties, modellen en monsters toegelicht.

Cursusduur: 1 dag

Cursusdata 2024

 • 13 maart 2024
 • 06 november 2024
   

Cursusduur: 1 dag

Cursusdata 2023:

 • 05 december 2023

Investering:
Uw investering bedraagt: € 575,-

Beschrijving van de cursus:
Ondanks meer oog voor samenwerking in de bouwketen blijven de faalkosten in de sector onverminderd hoog. Dat is niet in het belang van zowel opdrachtgever als uitvoerende partijen. Bovendien zal de nieuwe Wet Kwaliteitsborging Bouw 2023 impact hebben op vele facetten van het bouwproces, waar de verschillende bouwparticipanten nog onvoldoende weet van hebben.

In deze praktische workshop zullen steeds herkenbare cases de revue passeren waarbij alle partijen winst kunnen halen. Immers het tijdig realiseren van een werk, binnen budget en met tevreden stakeholders en een tevreden kwaliteitsborger is een volstrekt parallel belang. De inzet van contractmanagement is daarbij een onmisbare tool. Kennis van zaken is een absolute must!

Praktische informatie

Cursusduur: 7 dagen, inclusief projectbezoek

Cursusdata 2024

 • 09, 16 en 23 april, 07, 14, 21 en 28 mei 2024

Investering
Uw investering bedraagt € 2.750,-- exclusief BTW

Het dak wordt steeds vaker beschouwd als een functionele oplossingsruimte voor maatschappelijke opgaven, onder andere op het gebied van biodiversiteit, waterberging, vergroening, circulariteit en gezondheid. Overheden en corporaties zullen meer gaan sturen op die maatschappelijke opgaven waarbij het dak een belangrijke rol krijgt, met name door daken multifunctioneel in te richten en te gebruiken.

Deze nieuwe opleiding is speciaal hiervoor ontwikkeld en bedoeld voor opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs en uitvoerende partijen.

Aan de hand van voorbeelden uit de bouwpraktijk, zoals het project De Groene Kaap uit Rotterdam, worden alle aspecten besproken, van beleid en initiatief tot ontwerp, uitvoering en beheer.
Vijftien vakspecialisten delen tijdens de opleidingsdagen hun ervaringen, inzichten en kennis met de deelnemers; van weerstanden en do’s en don’ts tot het berekenen van de effecten, investeringskosten en de maatschappelijke winst van deze daken. Tijdens het laatste deel van de opleiding wordt De Groene Kaap, de rode draad van de opleiding, bezocht waarbij verschillende stakeholders hun ervaringen met het project zullen toelichten. 

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­