­

Praktische informatie

Cursusduur: 7 dagen, inclusief projectbezoek

Cursusdata 2024

 • 09, 16 en 23 april, 07, 14, 21 en 28 mei 2024

Investering
Uw investering bedraagt € 2.750,-- exclusief BTW

Het dak wordt steeds vaker beschouwd als een functionele oplossingsruimte voor maatschappelijke opgaven, onder andere op het gebied van biodiversiteit, waterberging, vergroening, circulariteit en gezondheid. Overheden en corporaties zullen meer gaan sturen op die maatschappelijke opgaven waarbij het dak een belangrijke rol krijgt, met name door daken multifunctioneel in te richten en te gebruiken.

Deze nieuwe opleiding is speciaal hiervoor ontwikkeld en bedoeld voor opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs en uitvoerende partijen.

Aan de hand van voorbeelden uit de bouwpraktijk, zoals het project De Groene Kaap uit Rotterdam, worden alle aspecten besproken, van beleid en initiatief tot ontwerp, uitvoering en beheer.
Vijftien vakspecialisten delen tijdens de opleidingsdagen hun ervaringen, inzichten en kennis met de deelnemers; van weerstanden en do’s en don’ts tot het berekenen van de effecten, investeringskosten en de maatschappelijke winst van deze daken. Tijdens het laatste deel van de opleiding wordt De Groene Kaap, de rode draad van de opleiding, bezocht waarbij verschillende stakeholders hun ervaringen met het project zullen toelichten. 

Klik hier om in te schrijven

Inhoud

 • Beleid, initiatieffase en regelgeving integraal daklandschap
 • Bouwkundige uitgangspunten, circulariteit en bouwproces multifunctionele daken
 • Groene daken en gebruiksdaken
 • Retentiedaken en hergebruik regenwater
 • Energiedaken en groengele daken
 • Maatschappelijke bijdrage, economisch rendement en total cost of ownership

Bestemd voor

 • Opdrachtgevers/ beleidsmedewerkers corporaties en overheden/ projectontwikkelaars
 • (Landschaps-) architecten, adviseurs
 • Kaderfunctionarissen van dak- en gevelbegroeners
 • Kaderfunctionarissen van installateurs, dakaannemers en leveranciers

 Klik hier om in te schrijven

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­