­

Daken krijgen naast waterdichting steeds vaker ook andere functies mee. Essentieel om in een dichtbebouwde omgeving de stad klimaatbestendig te maken, en de ruimte te benutten voor recreëren, energie / wateropvang, urban farming en wonen. Doel van de cursus is het verwerven van kennis over de ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen van de verschillende vormen van dakgebruik, de do’s en don’ts en de onderhoudsaspecten, alles tegen de achtergrond van het behoud van de waterdichtheid van de dakconstructie. Tevens zullen een aantal projecten met multifunctionele daken besproken worden, van initiatieffase tot oplevering.

Cursusduur: 1 dag

Cursusdata 2023

 • 13 november 2023

Cursusdata 2024

 • 05 april 2024
 • 27 september 2024
   

Klik hier om in te schrijven

Inhoud

 • Uitgangspunten dakontwerp multifunctionele daken
 • Opbouwmogelijkheden multifunctionele daken
 • Bestaande daken vergroenen/ verduurzamen
 • Mogelijkheden hellende daken/ daktuinen
 • Onderhoud en beheer multifunctionele daken
 • Advisering opdrachtgever over multifunctionele daken

Bestemd voor

 • Projectleiders, commercieel technisch adviseurs en kaderfunctionarissen van dakaannemers
 • Landschapsarchitecten, beheerders en projectleiders

Investering

Uw investering bedraagt € 575,- (2023) | € 595,- (2024) exclusief BTW

Subsidie - Bij deelname aan de cursussen van BDA bestaat voor een aantal beroepsgroepen de mogelijkheid tot het verkrijgen van een subsidie. 

Kijk hier voor meer informatie.

Klik hier om in te schrijven

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­